Reklamační řád

Reklamační řád pro obchod www.hillee.cz

Zákazník nese odpovědnost za používání šperku při výskytu raritních onemocnění.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen odeslat reklamovaný produkt zpět prodejci (v případě oboustranné dohody to není třeba).

Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

  • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  • jde-li o zboží použité a na tomto základě je sjednána sleva z kupní ceny a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným skladováním, užíváním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením zboží
  • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-1i to z povahy věci
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jsou prodejcem nebo výrobcem určeny
  • poškození v důsledku vyšší moci