Reklamační řád

Reklamační řád pro obchod www.hillee.cz

Zákazník nese odpovědnost za používání šperku při výskytu raritních onemocnění.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen odeslat reklamovaný produkt zpět prodejci (v případě oboustranné dohody to není třeba).

Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech: