Paví peří nosí smůlu

V historii lidstva paví peří získalo pověst jako negativní symbol, spojený se smůlou a neštěstím. Toto přesvědčení má kořeny v různých mytologiích a kulturách, které přisuzovaly pavímu peří magickou a mystickou sílu.

  • Ve staré Mezopotámii bylo paví peří spojováno s démonem Lilith, který nesl neštěstí a smůlu.
  • Mongolští nájezdníci, kteří představovali hrozbu pro Evropu, nosili paví peří na svých šatech, čímž se mohlo stát symbolem neštěstí a strachu.

Nicméně, v jiných kulturách bylo paví peří vnímáno jako symbol štěstí a ochrany.

  • V keltské mytologii bylo paví pero spojováno s bohem a jeho moudrostí.
  • V křesťanství pak paví oko symbolizovalo všemohoucího a nesmrtelnost.

Fotka od mirijah_photos z Pixabay

Původní Američané využívali paví pera pro různé rituály a jako ozdobu pro svou krásu.

Ve viktoriánském období byli pávi často viděni na panstvích, kde sloužili jako dekorace. Jejich maso dokonce sloužilo jako pokrm a peří bylo lepeno na pečeného páva medem, aby vypadal co nejefektněji.

Je možné, že pověra o smůle spojené s pavím peřím vychází z touhy po vzácném a luxusním zboží. Pávi byli obdivováni pro svou krásu a mnozí byli ochotni pro tento luxus krást pávy ze zahrad šlechty. Aby šlechta ochránila své majetky, rozšířila prý pověst, že paví pera nesou smůlu.

Paví peří je tedy komplexním symbolem s různými významy a interpretacemi v závislosti na kultuře a období. Není proto tedy důvod se peří obávat či dokonce hystericky utíkat z domu v kterém je paví peří zakomponované v obraze. Paví peří je skvělou komponentou k tvoření pomocí přírodnin. 🙂

Související příspěvky